Thursday, June 19, 2008

Övervakningen kan börja

Så mitt under fotbollsbedrövelsen klubbade riksdagen igenom FRA-lagen. En total katastrof för Sverige som demokratisk förespråkare. Intressant är dock att läsa hur en politiker, folkpariets Camilla Lindberg, var modig och behöll sin integritet genom att rösta nej trots att hela hennes parti röstade för. Det är modigt och ett, tu, tre -- alliansen har åtmintone en person majoriteten av befolkningen kan se upp till.

Annat är det för Fredrick Federley, som bara dagen innan var hjälte genom att skjuta på beslutet. Han föll för partitrycket och röstade för och fick sen smita ut bakvägen.

Att lägga ner sin röst som Birgitta Ohlsson gjorde -- det är toffligt. Då ser jag hellre att hon röstat för lagen. Jag vill att mina politiker har ryggrad och står för sina åsikter.

Dom där 67 som redan börjat fira midsommar ... Jag vet int vilka dom är men det vore grymt intressant att höra deras åsikt. Jag måste snoka reda på namnen så jag inte röstar in på dem i nästa val. Dom verkar ju inte intresserade ändå ...

Har ni en åsikt, skicka Reinfeldt ett email.

No comments: